Privacy verklaring

Beveiligd
We hebben ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens (e-mailadres) passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. De gegevens worden via een veilige verbinding verstuurd en opgeslagen in een beveiligde database.

Privacy verklaring
Wij hechten veel waarde aan je privacy. Hoe gaan we met je persoonsgegevens om?
We verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het geven voor voorlichting en adviezen over veilig internetten en voor zover in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder leggen we uit welke gegevens wij verzamelen, met welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat jouw rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen.

Persoonsgegevens en doelen van gegevensverwerking
Om een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van je nodig. Hieronder kun je lezen wat met deze gegevens gebeurt, nadat je ze aan ons hebt gegeven.

 • Inschrijving voor de nieuwsbrief
  Op de website kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Daarvoor laat je je naam en mailadres achter. Deze gegevens worden opgeslagen op onze website, de mailserver van onze hostingspartij (WP Provider) en bij Mailchimp (de applicatie die we gebruiken om de nieuwsbrief te versturen). We maken uitsluitend gebruik van de dienst waarvoor je toestemming hebt gegeven, dus het ontvangen van de nieuwsbrief. Als we denken dat bepaalde diensten interessant voor je kunnen zijn, kunnen we deze gegevens ook gebruiken om je hiervan op de hoogte te stellen. We verstrekken deze gegevens niet aan derden, bijvoorbeeld uit commerciële doeleinden.

De gegevens worden bewaard tot het moment dat je je afmeld voor onze nieuwsbrief. Dat kan via de link die altijd onderaan de nieuwsbrief wordt opgenomen of door een mail te sturen aan info@zonnestraal.nl met de opmerking ‘afmelden voor de nieuwsbrief’.

 • Stellen van een vraag of achterlaten van een reactie
  Op de website kun je een vraag stellen of een reactie achterlaten. Doe je dit via een formulier, dan laat je je naam en mailadres achter. Deze gegevens worden opgeslagen op onze website en de mailserver van onze hostingspartij (WP Provider). We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het beantwoorden van je vraag of om een reactie te geven.

Je gegevens worden een jaar bewaard op onze site en de server. Wil je dat deze gegevens eerder worden verwijderd, stuur ons dan een mail (info@zonnestraal.nl) met dit verzoek.

We kunnen je ten allen tijde inzicht geven in de gegevens die staan opgeslagen op onze website en de server.

Verkeersgegevens
Verkeersgegevens hebben te maken met registreren van een IP-adres, het installeren van een cookie, het registreren van het klikgedrag en het analyseren van je navigatie op onze website. Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt en welke pagina’s worden bezocht, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en digitale nieuwsbrieven) kunnen verbeteren.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, of bij herhaald bezoek nadat de cookies door je zijn verwijderd, wordt er een melding getoond (cookie-akkoordverklaring of cookie consent) waarin je wordt geïnformeerd over de cookies die wij gebruiken. Op het moment dat je verder klikt op onze website, geef je ons toestemming om, afhankelijk van de gekozen instellingen, alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de deze privacy- en cookieverklaring. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Als je ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, worden cookies van de volgende applicaties gebruikt:

 • Google Analytics

Wij hebben geen controle op wat de aanbieder van bovenstaande applicatie zelf met de cookies doet. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partij (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Bijzondere persoonsgegevens
Wij maken geen gebruik van zogeheten Bijzondere Persoonsgegevens. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Identiteitsgegevens
Identiteitsgegevens verwerken we voor het versturen van de nieuwsbrieven. Hieronder vindt je een overzicht van de identiteitsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
  • Mailadres
  • Onderwerp waarover vraag/reactie gaat (indien van toepassing)
  • Vraag/reactie die wordt gesteld (indien van toepassing)

Wanneer je je registreert voor de nieuwsbrief kan je e-mailadres wel gebruikt worden voor marketingdoeleinden, maar alleen voor ons bedrijf.

Betalingsgegevens
We verwerken geen betalingen op onze website

Bewaarperiode

 • Nieuwsbrief: tot het moment waarop je je uitschrijft voor de nieuwsbrief of dit ons per mail laat weten.
 • Vragen en reacties: een jaar nadat deze gegevens via de site zijn achtergelaten of tot het moment je ons per mail verzoekt deze gegevens te verwijderen.
 • Cookies: deze gegevens worden voor langere tijd door ons bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten. In principe worden je gegevens opgeslagen tot je zelf actie onderneemt.

Verwerkers die uw gegevens ontvangen
De persoonsgegevens die wij ontvangen worden tevens verwerkt door en opgeslagen op de servers van de onderstaande bedrijven:

 • WP Provider (host website)
  • Mailchimp (nieuwsbrief)
  • Google (analytische gebruikersgegevens)

In de noodzakelijke gevallen zijn hiervoor verwerkersovereenkomsten vastgelegd. In het geval van Mailchimp en Google kan dit betekenen dat uw data buiten de EU zal worden opgeslagen. Beide partijen zijn hiervoor via het EU-US Privacy Shield gecertificeerd.

Rechten
Je heeft het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht op het indienen van een klacht via de Autoriteit Persoonsgegevens, het recht op overdracht en het recht op het stoppen met het gebruik van gegevens. Hiervoor kun je via e-mail of telefonisch contact met ons opnemen. Het gebruik maken van deze rechten kan uitsluitend via e-mail. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dit verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Jouw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software van ons en van de eerder genoemde verwerkers. De apparaten die wij gebruiken om jouw gegevens te openen zijn elk zelf ook beveiligd met beveiligingssoftware, een wachtwoord en / of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Onze contactformulieren zijn beveiligd. De pagina’s zijn beschermd met een beveiligde SSL-verbinding, waardoor jouw gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om deze gegevens te zien. Je kunt de beveiliging checken door op de desbetreffende pagina op uw rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor ‘Eigenschappen’. Je krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij ‘Verbinding’ staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat.

Datalekken waarbij de persoonsgegevens gevaar lopen, worden, indien mogelijk binnen 72 uur, gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Lukt dat niet, dan zal een verklaring gegeven worden voor de vertraging. Zowel de aard van de inbreuk als aanbevelingen over hoe mogelijke negatieve gevolgen beperkt kunnen worden, moeten gemeld worden aan de betrokkene(n) en aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De meldplicht is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Overig
Onze website(s) kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder ons beheer vallen. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van ons met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring toch nog vragen hebben over de bescherming van je privacy tijdens de bezoeken aan onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met ons. Wij kunnen tussentijds deze privacyverklaring aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina. Aan deze content kunnen geen rechten worden ontleend.

Contactgegevens
Zonnestraal Hilversum B.V.

Bezoekadres:
Loosdrechtse Bos 17
1213 RH Hilversum
info@zonnestraal.nl

Postadres:
Postbus 75919
1070 AX Amsterdam